Digitalt årsmöte inställt på grund av sjukdom

IF Boltic 17:08 27 augusti, 2020 Allmänt

På grund av sjukdom är kvällens digitala årsmöte inställt. Vi beklagar, men hoppas kunna återkomma med ett nytt datum lite längre fram.

/Styrelsen

På grund av rådande omständigheter kommer årsmötet bli i lite annan form än vanligt. Måndag 31 augusti kl 17 är alla medlemmar välkomna att logga in på ett digitalt möte.

Länk till mötet kommer att publiceras här på hemsidan och på Facebook i god tid innan mötet.

Bakgrunden, som alla känner till, är Covid 19. Med hänsyn till åldern på styrelsens medlemmar samt med tanke på att endast ett begränsat antal medlemmar skulle kunna komma på ett fysiskt möte har styrelsen valt att hålla ett digitalt möte.

Aktuella frågor

Tre av styrelsens nuvarande ledamöter har avböjt omval. En ny ledamot kommer att väljas in i styrelsen nämligen Tommie Larsson som kommer att få en lämplig roll i föreningen. För övrigt föreslås omval på ett år för ordförande Sören Strömberg, kassör Håkan Jansson och ledamoten Lennart Wickström.

Vi söker ytterligare två styrelsemedlemmar, varav en med marknadsinriktning. Om ni medlemmar har förslag på styrelseledamöter kan ni lämna dessa förslag till info@ifboltic.com eller till ordförande Sören Strömberg.

Som information kan nämnas att det pågår ett arbete för att stärka bandyn i Värmland. En viktig del i detta arbete är att föreningen har fått en ny sportgrupp bestående av idel välkända bandyprofiler.

Vi är medvetna om att denna information kommer väldigt sent inför årsmötet den 31 augusti. Orsaken är den rådande Coronapandemin. Många frågetecken finns inför kommande säsong. Vi vet inte om vi får spela inför publik, när serien kommer att starta, blir det enkel- eller dubbelserie och så vidare. Denna osäkerhet har medfört att styrelsen fått ägna mycket tid åt bland annat digitala möten med Allsvenska Serieföreningen och Svenska Bandyförbundet.

En ytterligare orsak till att vi är sena med att hålla årsmöte är att försöken att få tag på nya styrelseledamöter hittills inte givit några resultat.

Som framgår av dagordningen föreslår styrelsen att medlemsavgiften höjs med 100 kr till 400 kr och att avgiften för familj höjs med 100 kr till 550 kr.

De medlemmar som har synpunkter under någon av punkterna i bifogad dagordning kan maila dessa till info@ifboltic.com.

Varmt välkomna hälsar styrelsen

Dagordning

§1​ Mötets öppnande

§2​ Fastställande av röstlängd

§3​ Fastställande av föredragningslista

§4​ Val av ordförande och sekreterare för mötet

§5​ Val av protokolljusterare

§6​ Styrelsens verksamhetsberättelse

§7​ Revisorernas berättelse

§8​ Ansvarsfrihet för styrelsen

§9​ Fastställande av medlemsavgift

§10​ Val av styrelse

a) Ordförande för ett år
b) Val av två ledarmöter för ett år samt en för två år

§11​ Val av revisor för ett år

§12​ Övriga frågor

§13​ Mötets avslutning

 

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Visa kommentarer
Gilla på Facebook Följ på Twitter Följ på Instagram Besök vår webshop