NWT

Besök hemsida

NWT-koncernen
Nya Wermlands-Tidningens AB med dotterföretag.
Verksamhet: 13 dagstidningar, internet, tre gratistidningar, fastighetsrörelse
Upplaga: 144 400
Antal anställda: 361
Oms. mkr: 561

Pukslagaren i Helsingborg AB, koncernen.
Verksamhet: dagstidning, internet, webb-tv, gratistidning (Ägarandel 50 %)
Upplaga: 72 600
Antal anställda: 276
Oms. mkr: 421

Gilla på Facebook Följ på Twitter Följ på Instagram Besök vår webshop