Vår värdegrund

Vår Vision

IF Boltic ska vara den ledande klubben och det självklara valet för killar och tjejer som vill spela bandy i Karlstad. Vi ska stå för glädje, respekt, gemenskap och klubbmedlemmars utveckling.

Värdegrund

IF Boltic Karlstad skall vara en idrottsförening där alla ska känna sig delaktiga och väl omhändertagna, både aktiva och deras anhöriga. Föreningen tar avstånd från våld, mobbing, rasism, droger och doping. Föreningen respekterar alla människor oavsett kön, hudfärg, religion, kultur och sexualitet.

Inom IF Boltic respekterar vi alltid våra medspelare, motståndare och domare genom att uppträda på ett korrekt och sportligt sätt. Vi avhåller oss från alla former av kränkande tal och handling.

IF Boltic Karlstad vill bedriva sin bandyverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt. Föreningen vill verka för att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter till sitt idrottsutövande. Föreningen har en positiv inställning till deltagande i andra idrotter. Föreningens mål med verksamheten är ungdomarna och äldre skall känna att det är glädjefyllt att träna och spela samt att det finns en möjlighet till det så högt upp i åldern som möjligt

Denna värdegrund och policydokument är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, tränare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen för förtydligande. Värdegrund och policyn skall fungera som ett levande dokument som våra medlemmar har kunskap om. Värdegrund och policyn kommer att revideras vid behov och skall finnas tillgänglig på vår hemsida samt vid vår anläggning.

IF Boltic strävar efter att resa på ett så trafiksäkert och klimatsmart sätt som möjligt.

Alkohol- och drogpolicy

Vi arbetar aktivt för att skapa miljöer för att alkohol, doping, droger och tobak inte ska förekomma i vår förening. Droger i olika former är negativt för idrotten. Vi ställer oss bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt att senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. En medlem som bryter mot policyn ska vi hjälpa genom att prata med och inte om medlemmen. Varje år ses vår policy över och revideras om det behövs. För barn och ungdomar under 18 år gäller nolltolerans

för alkohol. Doping och droger får aldrig återkomma på våra träningar, träningsläger eller tävlingar.

Gilla på Facebook Följ på Twitter Följ på Instagram Besök vår webshop